معرفی شاعر ، آیدا عمیدی

آیدا عمیدی، متولد 24 دی ماه 1360 (14 ژانویه 1982)، تهران
کارشناس ارشد شیمی‌فیزیک.
آثار:
مجموعه شعر “زیباییم را پشت در می‌گذارم”، انتشارات آهنگ
دیگر، چاپ اول 1384، چاپ دوم 1387
ترجمه‌ی کردی این کتاب در سال 1387 در کردستان عراق منتشر شد.
تعدادی از شعرها به عربی، ایتالیایی و انگلیسی ترجمه شده‌اند.
مجموعه شعر “لشگر شکست خورده‌ی کلمات” در دست انتشار است.